Klimatyzacja to zespół procesów mających na celu utrzymanie zadanych warunków klimatycznych, czyli przede wszystkim temperatury, wilgotności i prędkości powietrza, które zapewnią dogodne warunki pracy i funkcjonowania człowieka. 

Wentylacja natomiast jest to wymiana powietrza, zwykle między pomieszczeniem a przestrzenią na zewnątrz. Prawidłowo działająca wentylacja jest niezbędna w pomieszczeniach, gdzie przebywają ludzie. Powietrze dopływające z zewnątrz zapewnia wymianę powietrza zużytego i zanieczyszczonego na świeże, które jest niezbędne do oddychania oraz do prawidłowej i bezpiecznej pracy urządzeń zużywających powietrze. Jest to ważne zwłaszcza w sytuacji dodatkowych zanieczyszczeń, takich jak dym papierosowy, pyły itp.

Niedostateczna wymiana powietrza może wywołać tzw. syndrom chorego budynku (SBS - ang. Sick Building Syndrome), czyli zespół dolegliwości występujących w określonym miejscu (np. w budynku, w którym się pracuje)

Przykre dolegliwości są związane przede wszystkim ze zbyt małym strumieniem powietrza zewnętrznego, docierającego do pomieszczenia  oraz z jego złą  jakością.  Źródłem  zanieczyszczeń  powietrza w  pomieszczeniu mogą być organizmy żywe (np. produktu uboczne  oddychania, pocenia się, grzyby, pleśnie), materiały  budowlane i elementy  wyposażenia wnętrz (np. rozpuszczalniki, impregnaty  drewna, związki  emitowane przez farby malarskie) albo samo użytkowanie pomieszczeń (np. palenie tytoniu).

W  Polsce wentylacja budynków realizowana jest  głównie  przez tzw.  wentylację  grawitacyjną, której działanie zależy m. in. od różnicy temperatury powietrza wewnętrznego i zewnętrznego oraz działania wiatru na budynek, na które człowiek nie ma wpływu.  Przy niekorzystnym  układzie  powyższych  czynników,  wentylacja  budynku  może  być  niewystarczająca, a nawet nie działać w ogóle. Ponad to, niekorzystny wpływ na działanie wentylacji grawitacyjnej, który z kolei zależy od człowieka, ma montaż szczelnych okien, ponieważ powietrze zewnętrzne w tym typie wentylacji, dostaje się do pomieszczeń przez nieszczelności w oknach i drzwiach.

Dlatego doskonałą alternatywą dla wentylacji grawitacyjnej jest wentylacja mechaniczna, na której działanie nie mają wpływu warunki pogodowe oraz szczelne okna. Dodatkowo taka wentylacja wyposażona w odzysk ciepła (tzw. rekuperacja) pozwala w znacznym stopniu obniżyć koszty poniesione na ogrzanie i schłodzenie powierza wentylującego.